Taal
 

Spelling

Spelling

Geschikt voor groep:

Spellen is het kunnen schrijven van woorden. Je hoort een woord in klanken en deze klanken schrijf je in letters op. Samen vormen deze letters op papier het woord. Maar schrijf je de letters ook wel op de juiste manier? Goed kunnen spellen is erg belangrijk, omdat spelfouten kunnen leiden tot verwarring. Om goed te kunnen spellen, is het belangrijk dat de spellingregels op de juiste manier worden toegepast. Spelling moet vaak herhaald worden, want je past het altijd en overal toe. Door te blijven oefenen, houd je de spelling op niveau.