Taal
 

Schrijf je een -ou(w)- of -au(w)-?

Schrijf je een -ou(w)- of -au(w)-?

Geschikt voor groep:

Kun jij horen of je au of ou schrijft? Nee, he? Woorden met au of ou moet je uit je hoofd leren. Je kunt de woorden oefenen met deze werkbladen. Je vult telkens de -ou(w)- of -au(w)- in.