Taal

Gebruikmaken van hulpmiddelen bij het spellen

De leerling kan gebruikmaken van hulpmiddelen bij het spellen. Denk hierbij aan het gebruik van een woordenboek, spellingchecker of controleschema's.