Taal

Onderkennen en corrigeren van spelling- en interpunctiefouten

De leerling kan spelling- en interpunctiefouten onderkennen en verbeteren.