Taal

Toepassen van de analogieregel

De leerling kan de analogieregel toepassen. Bijvoorbeeld hij zoekt, hij vindt. Voor beide woorden geldt dezelfde spellingregel: stam + t. Ken je de regel bij het ene woord? Dan kun je deze regel ook toepassen bij een ander woord.