Taal

Auditieve analyse op klankniveau

De leerling kan een woord verdelen in klanken (auditieve analyse op klankniveau). (Ontwikkeling fonemisch bewustzijn)