Taal

Auditieve synthese op klankniveau

De leerling kan klanken samenvoegen tot een woord (auditieve synthese). (Ontwikkeling fonemisch bewustzijn)