Taal

Herkennen van beginrijm in gewoon uitgesproken woorden

De leerling kan beginrijm herkennen in gewoon uitgesproken woorden. (ontwikkeling fonemisch bewustzijn)