Taal

Herkennen van beginrijm in langgerekte woorden

De leerling kan beginrijm in langgerekte woorden herkennen. (ontwikkeling fonemisch bewustzijn)