Taal

Klinker in een woord isoleren

De leerling kan een klinker in een woord isoleren. (ontwikkeling fonemisch bewustzijn)