Taal

Opdelen van samengestelde woorden

De leerling kan samengestelde woorden opdelen in afzonderlijke componenten.