Taal

Opdelen van woorden in klankgroepen

De leerling kan woorden opdelen in klankgroepen. (ontwikkeling fonologisch bewustzijn)