Taal

Opdelen van zinnen in woorden

De leerling kan een zin opdelen in woorden. (ontwikkeling fonologisch bewustzijn)