Taal

Verbinden van klankgroepen tot woorden

De leerling kan klankgroepen verbinden tot woorden. (ontwikkeling fonologisch bewustzijn)