Taal

Gebruik van een afbreekteken en weglatingsteken

Soms past een woord niet meer helemaal op een regel.
Je kunt een woord dan afbreken met een afbreekteken.

Afbreekteken
taal oefenen, interpunctie, afbreekteken Joep had zich vanmorgen verslapen, daar-
door was hij te laat op school.

Lis speelt graag met Daan, hij is haar buur-
jongen.


Je mag een woord niet zomaar afbreken, daar zijn een paar regels voor.

Onthouden
 • Je mag een woord afbreken tussen de delen van een samenstelling.
 • Je mag een woord afbreken aan het einde van een lettergreep.
Woorden afbreken

Van alle spelletjes die er zijn, is het kaart-
spel 'pesten' mijn favoriet!

Pien vindt school heel leuk, maar het vak re-
kenen blijft ze moeilijk vinden.

gebruik van een afbreekteken, taal oefenen

Deze regels zijn ook heel belangrijk om te onthouden...

Onthouden
 • Je mag een woord niet afbreken als er daardoor één losse letter aan het begin of aan het einde van een regel staat. Je mag dus niet 'a-linea' of 'aline-a' schrijven. Je schrijfs dan 'ali-nea'.
  Let op! ij-zer mag wel, omdat de ij als een tweeklank wordt gezien en niet als een letter.
 • Woorden met ng en nk moet je afbreken na de letter n: vin-ger,
  wan-gen, dan-ken.

 

 • Je mag maar één streepje gebruiken bij een woord waar een koppelteken instaat. Het woord 'sms-bericht' breek je dus niet af met 'sms- -bericht', maar je schrijft 'sms-bericht'.
Gebruik afbreekteken

taal oefenen, interpunctie, koppelteken, afbreekteken

Wij gaan deze zomer naar een camping in Ita-
lië.

In onze woonkamer staan twee dezelfde ban-
ken.

De kinderen steken de weg over, want de klaar-
over zegt dat het veilig is.


Soms komt er in een tekst steeds een woord terug dat je daarvoor ook al hebt genoemd.
Je kunt dan een weglatingsteken gebruiken, om te verwijzen naar dat woord. Je hoeft
het woord dan niet nog een keer te noemen. Een weglatingsteken ziet er hetzelfde uit als
een afbreekteken, maar je gebruikt ze op verschillende momenten.

Onthouden
 • Je mag een weglatingsteken gebruiken als je een deel van een woord weglaat. Een woorddeel is een deel van een samenstelling.
 • Je mag alleen een weglatingsteken gebruiken als je kunt verwijzen naar het woorddeel. Het woorddeel dat je weglaat moet dus later terugkomen in de zin.
Weglatingsteken
taal oefenen, interpunctie, weglatingsteken Deze straat heeft een hoofd- en zijstraat.
Ik heb altijd zomer- en winterschoenen.
In de kast staan koffie- en theekopjes.
De dorpsstraten en -pleinen zien er gezellig uit.
In de haven wordt de in- en uitvoer geregeld.
Zijn er nog op- of aanmerkingen?