Taal

Aardrijkskundige namen - afleidingen

Als de naam van een windstreek (oosten, zuiden, westen, noorden)
deel is van een aardrijkskundige naam, krijgt de hele naam een hoofdletter

Windstreken: hoofdletter

West-Engeland
Zuid-Vlaanderen

Noordoost-Nederland

Noord-Holland

het zuiden van Frankrijk


Let op! De naam van een windstreek wordt met een kleine letter geschreven
als het geen deel is van een aardrijkskundige naam.

Windstreken: kleine letter

De boot vaart richting het zuiden.

Het zuiden van Frankrijk.
In het noorden van Nederland.

Aan de oostkust van Japan.
Aan de westkant van de stad.


Namen van talen en dialecten worden ook met een hoofdletter geschreven.

Talen en dialecten
het Nederlands een taal
het Fries een taal
het Twents een Nederlands dialect
het New Yorks een Amerikaans dialect


Namen van volkeren moeten ook met een hoofdletter worden geschreven.

Volkeren
Duitsers
West-Vlamingen
een Palestijn
een Nederlander
Amerikanen
de Romeinen
de Grieken

Bij stukjes tekst als Oer-, Standaard-, Hoog-, Middel-, Laat-, Vroeg- gevolgd door een aardrijkskundige naam (taal of land) wordt de naam als éen woord geschreven, waarbij de eerste letter een hoofdletter is.

Stukjes als Oer-, Standaard-, Hoog-, Middel-, Vroeg- en Laat-

Oernederlands, Standaardnederlands, Hoogduits, Middelnederlands, Vroegmiddelnederlands...