Taal

Telwoorden

Wat is een telwoord?
 

Een telwoord is een woord dat een aantal of een volgorde weergeeft.


Er zijn twee soorten telwoorden: hoofdtelwoorden en rangtelwoorden.
Beide soorten telwoorden kun je weer onderverdelen in bepaalde- en onbepaalde telwoorden.
 

 

1   Hoofdtelwoorden geven een aantal of nummer weer.


Bepaald hoofdtelwoord (je weet precies hoeveel): 
één, twee, vijf, tien, vijftig, honderd, duizend, honderdduizend, miljoen...

Onbepaald 
hoofdtelwoord (je weet niet hoeveel): 
weinig, minder, minst, veel, meer, meest, enkele, enige, alle, zoveel, sommige…

Hoofdtelwoorden
Bepaald hoofdtelwoord:
Ik tel zeven kralen op het rekenrekje.
Er zijn drie muizen ontsnapt.
Ik heb maar één snoepje gepakt.
 
Onbepaald hoofdtelwoord:
Maar weinig kinderen vonden het leuk.
In die wijk wonen veel kinderen.
Er wordt zoveel gezegd door die kinderen.

 

2   Rangtelwoorden geven de rangvolgorde in een rij weer.


Bepaald rangtelwoord (je weet precies om de hoeveelste het gaat):
eerste, tweede, vijfde, dertigste, vijfenveertigste, honderdste, duizendste…

Onbepaald rangtelwoord (je weet het niet precies):

laatste, hoeveelste, middelste, zoveelste...

Rangtelwoorden
Bepaald rangtelwoord:
Joost kwam als eerste over de finish.
De tweede plaats was voor Anne.
Elke honderste beller wint een prijs.
 
Onbepaald rangtelwoord:
Mark was als laatste klaar.
Ze woont in het middelste huis.
Lies is voor de zoveelste keer gewaarschuwd.