Taal
 

Zinsontleding

Zinsontleding

Geschikt voor groep:

Zinsontleding is erg belangrijk, vooral wanneer je goede brieven of andere teksten wilt schrijven, moet je kennis hebben van de juiste zinsopbouw. Je moet zinnen kunnen ontleden, om een zin goed te begrijpen. Het nut hiervan is dat je zelf grammaticaal correcte zinnen kunt vormen. Door te ontleden snap je wat de functie is van elk zinsdeel en wat de relatie tussen de zinsdelen is.