Taal
 

Persoonsvorm

Persoonsvorm

Geschikt voor groep:

Bij zinsontleding wordt een zin verdeeld in zinsdelen. Elk zinsdeel heeft een bepaalde functie in de zin. Zo ook de persoonsvorm; dit is een werkwoordsvorm. De persoonsvorm geeft veel grammaticale informatie over de zin: of de zin in enkel- of meervoud staat, in welke tijd de zin staat en of de zin in eerste, tweede of derde persoon staat. Er zijn een paar manieren om de persoonsvorm te vinden in de zin. Dit kun je oefenen met de werkbladen van Junior Einstein.