Taal
 

Regelwoorden [2]

Regelwoorden [2]

Geschikt voor:

Regelwoorden zijn woorden waarvan je een spellingregel moet toepassen om ze op de juiste manier te schrijven. Bijvoorbeeld woorden met een korte klank, gevolgd door een medeklinker (tak - takken; na een korte klank volgt altijd een dubbele medeklinker). Door de spellingregels te oefenen en vaak te herhalen, leer je regelwoorden op de juiste manier te spellen.