Taal
 

Fout gespelde woorden

Fout gespelde woorden

Geschikt voor:

Op deze werkbladen worden alle regels door elkaar aangeboden. Bekijk de woorden goed en bedenk welke van de woorden fout gespeld zijn.