Taal

Spelling van lange, gelede woorden en samenstellingen

De leerling kan lange, gelede woorden en samenstellingen spellen. Bijvoorbeeld de woorden: geleidelijk, ademhaling, voetbalwedstrijd.