Taal

Spelling van woorden met de stomme e

De leerling kan woorden met de stomme e spellen. Dit zijn: Woorden met de verkleiningsuitgangen -je, -tje, -pje, -etje. Woorden met de voorvoegsels ge-, be-, ver-, te-. Lidwoorden de, het, een. Woorden met de uitgangen -en, -em, -er, -el, -es, -et.