Taal

Trappen van vergelijking: onregelmatige woorden, verdubbeling van medeklinker

De trappen van vergelijking kun je alleen op bijvoeglijke naamwoorden toepassen.
De onregelmatige woorden veranderen in de trappen van vergelijking.

Er zijn drie trappen van vergelijking:
De stellende trap, de vergrotende trap en de overtreffende trap.

Drie trappen van vergelijking
  1. De stellende trap heeft geen uitgang:
    vol, smal, knap…
  2. De vergrotende trap krijgt er er bij en er komt een medeklinker bij:
    voller, smaller, knapper
  3. De overtreffende trap krijgt er st bij:
    volst, smalst, knapst
2267 vol - voller - volst


Let op bij de vergrotende trap. Er komt een medeklinker bij!
 

Er komt een medeklinker bij
boeken

strak
strakker
strakst

slim
slimmer   
slimst

hip
hipper
hipst

Onthouden

Hoor je een korte klinker aan het eind van een lettergreep? Ga dan met twee dezelfde medeklinkers door. Korte klinkers zijn a, e, i, o en u.