Taal

Zwakke werkwoorden in de verleden tijd: 't kofschip (stamregel 4)

Het ezelsbruggetje ‘t kofschip of ‘t fokschaap gebruik je alleen bij zwakke werkwoorden in de verleden tijd of bij voltooid deelwoorden.

Let op: De letters o en i van ‘t kofschip en de letters o en aa van 't fokschaap tellen niet mee.

In deze uitleg maken we alleen gebruik van ‘t kofschip.

Regels 't kofschip

Als de stam van een zwak werkwoord eindigt op één van de letters t, k, f, s, ch, p uit ‘t kofschip, dan krijg je in de verleden tijd stam + te of stam + ten. Dan eindigt het werkwoord op de letter t.

 

Als de stam van een zwak werkwoord eindigt op een letter die niet in ‘t kofschip voorkomt (dus niet op t, k, f, s, ch, p), dan krijg je in de verleden tijd stam + de of stam + den. Dan eindigt het werkwoord op de letter d.

Belangrijk!

Een werkwoord waarvan de ruwe stam eindigt op een v of een z, eindigt in de verleden tijd altijd op de of den! Dus nooit op te of ten.

Laten we het controleren door de stappen te volgen voor het juist spellen van de werkwoorden in de verleden tijd.

1   Maak de ruwe stam en de stam van het hele werkwoord


De werkwoordstam vind je door van het hele werkwoord en af te halen. Wat je overhoudt, is de werkwoordstam of ook wel de stam.

Er kunnen hier twee dingen gebeuren:

  1. De ruwe stam van het hele werkwoord eindigt op een v of een z. Die verander je naar de f of de s.
  2. De ruwe stam van het hele werkwoord kan een korte klinker hebben. Om die klinker lang te houden, moet je een extra klinker toevoegen.

 

Stamregel 4

Hele werkwoord       De ruwe stam         De stam
hoeven -en       (ik) hoev    -v   + f       (ik) hoef
durven -en       (ik) durv    -v   + f       (ik) durf
leven -en       (ik) lev    -v   + ef       (ik) leef
niezen -en       (ik) niez    -z   + s       (ik) nies
reizen -en       (ik) reiz    -z   + s       (ik) reis
grazen -en       (ik) graz    -z   + s       (ik) graas
Hele werkwoord: hoeven -en
→ De ruwe stam: (ik) hoev  -v  +f
→ De stam: (ik) hoef

Hele werkwoord: leven -en
→ De ruwe stam: (ik) lev  -v  +ef
→ De stam: (ik) leef

Hele werkwoord: niezen -en
→ De ruwe stam: (ik) niez  -z  +s
→ De stam: (ik) nies
 

 

2   Kijk naar de laatste letter van de ruwe stam


Je hebt nu van het hele werkwoord de ruwe stam en de stam gemaakt. We kijken naar de laatste letter van de ruwe stam voor het juist spellen van deze werkwoorden.

Laatste letter van de ruwe stam

Ruwe stam Laatste letter

(ik) hoev

v
(ik) durv v
(ik) lev v
(ik) niez z
(ik) reiz z
(ik) graz z

 

3   Zit de laatste letter van de ruwe stam in 't kofschip?


Je gaat kijken of de laatste letter van de ruwe stam in ‘t kofschip zit.

Laatste letter van de ruwe stam
Ruwe stam

Zit de laatste letter
in
 't kofschip?

  Je schrijft... De Stam     Verleden tijd

(ik) hoev

               nee    de of den (ik) hoef     ik hoefde - wij hoefden
(ik) durv                nee    de of den (ik) durf     ik durfde - wij durfden
(ik) lev                nee    de of den (ik) leef     ik leefde - wij leefden
(ik) niez                nee    de of den (ik) nies     ik niesde - wij niesden
(ik) reiz                nee    de of den (ik) reis     ik reisde - wij reisden
(ik) graz                nee    de of den (ik) graas     ik graasde - wij graasden
Ruwe stam: (ik) hoev
Zit de laatste letter in ‘t kofschip?nee
Je schrijft: de of den
De stam: (ik) hoef
Verleden tijd: ik hoefde - wij hoefden

Ruwe stam: (ik) lev
Zit de laatste letter in ‘t kofschip?nee
Je schrijft: de of den
De stam: (ik) leef
Verleden tijd: ik leefde - wij leefden

Ruwe stam: (ik) niez
Zit de laatste letter in ‘t kofschip?nee
Je schrijft: de of den
De stam: (ik) nies
Verleden tijd: ik niesde - wij niesden
 

Je ziet dat een werkwoord waarvan de ruwe stam eindigt op een v of een z, in de verleden tijd altijd op de of den eindigen! Dus nooit op te of ten.

Vul de werkwoorden in van de zwakke werkwoorden in de verleden tijd
Hele
werkwoord
Ruwe stam 't kofschip? t of d?           Verleden tijd
          enkelvoud
Verleden tijd 
meervoud
wuiven wuiv           nee d           wuifde wuifden
verhuizen verhuiz           nee d           verhuisde verhuisden
neuzen neuz           nee d           neusde ...?...
zweven zwev           nee d           ...?... ...?...
blozen bloz           nee ...?...           ...?... ...?...
roven rov         ...?... ...?...           ...?... ...?...
fronzen ...?...         ...?... ...?...           ...?... ...?...