Taal
Uitlegartikelen

Verleden tijd

Stamregel 4 - Zwakke werkwoorden: De f verandert in de v en de s verandert in de z