Taal

Woorden op heid of teit

Hoor je aan het eind van een woord hijt?
Je schrijft dan heid.

heid - woorden
vrolijkheid
snelheid
aardigheid
afwezigheid

Hoor je aan het eind van een woord tijt?
Je schrijft dan teit.

teit - woorden
kwaliteit
majesteit
activiteit
sportiviteit
Vaste stukjes

heid of teit zijn vaste stukjes.
Woorden eindigen vaak op vaste stukjes. 
Je schrijft ze altijd hetzelfde.