Taal

Woorden op ig, lijk of ing

Hoor je aan het einde van een woord ug of ugge?
Je schrijft dan vaak ig of ige.

jarig - jarige
jarig - jarige
Onthouden

Hoor je een korte klinker?
Schrijf dan twee dezelfde medeklinkers.

ig - ige
grap – grappig – grappige
nut – nuttig – nuttige
kop – koppig – koppige
kat – kattig – kattige

Hoor je aan het einde van een woord luk of lukke?
Je schrijft dan vaak lijk of lijke.

lijk - lijke
vrolijk – vrolijke
eerlijk – eerlijke
gevaarlijk – gevaarlijke

Hoor je aan het einde van een woord ing, dan schrijf je ing.

Vaste stukjes

iglijk en ing zijn vaste stukjes.
Woorden eindigen vaak op vaste stukjes.
Je schrijft ze altijd hetzelfde.

 


Online oefenen met dit onderwerp