Taal

Komma voor een voegwoord

Je moet bijna altijd een komma zetten voor een voegwoord
Een voegwoord ‘voegt’ of ‘metselt', woorden maar vooral zinnen (zinsdelen)
aan elkaar.  


De  voegwoorden kun je niet allemaal uit je hoofd leren, omdat er heel veel van zijn...

Voegwoorden

en, maar, of, dan (wel), dus en want, wanneer, als, terwijl, zodra, voordat, voor, nu, toen, nadat, zolang als, totdat, sinds, doordat, zodat, waardoor, omdat, opdat, indien, mits, tenzij, hoewel, ofschoon, ondanks dat, zoals, alsof, dat, of…

De komma voor een voegwoord
Ik geef Anne een bloem, want ik vind haar lief.
Ik moet opstaan, want de wekker gaat.
Dit jaar gaan we kamperen, omdat we een nieuwe caravan hebben. 
De boer werkt op het land, zodat daar bloemkool kan groeien. 

De woorden en en of zijn ook voegwoorden. Voor deze woorden zet je eigenlijk
nooit een komma. Alleen in enkele gevallen komt dit wel voor. Meestal wordt de
komma dan gebruikt om ergens extra de nadruk op te leggen. Merk jij het verschil?
 

Komma bij en en of
Het kan ook gebeuren dat jouw huisdier of misschien wel een ander dier een ongeluk krijgt.

Het kan ook gebeuren dat jouw huisdier, of misschien wel een ander dier, een ongeluk krijgt.
Onthouden

Let op! Na de komma komt altijd een spatie. Voor de komma juist niet.
Behalve bij getallen: 12,251,53,65 enzovoort.

Tip! Als je meer uitlegartikelen wilt lezen over voegwoorden kijk dan onder:
Woordsoorten bij  nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden.