Taal

Verleden tijd - Sterke werkwoorden - Rijtjes

Als je de verleden tijd (vt) gebruikt dan zeg je dat er iets al is gebeurd.
De sterke werkwoorden veranderen van klank als ze van tijd veranderen.

Sterke werkwoorden
Sterke werkwoorden vervoegen Tegenwoordige tijd    Verleden tijd Voltooid deelwoord

worden

zingen

lopen

kijken

lezen

   werden

   zongen

   liepen

   keken

   lazen

geworden

gezongen

gelopen

gekeken

gelezen

worden (tt) - werden (vt) - geworden (vd)
zingen (tt) - zongen (vt) - gezongen (vd)
lopen (tt) - liepen (vt) - gelopen (vd)
kijken (tt) - keken (vt) - gekeken (vd)
lezen (tt) - lazen (vt) - gelezen (vd)

 

Sterke werkwoorden vervoegen De sterke werkwoorden in de tegenwoordige tijd kunnen we vervoegen in de verleden tijd. Kijk maar eens naar de werkwoorden worden en zingen.

 

Werkwoord 'worden' en 'zingen' vervoegen
worden, vt
ik werd  
jij, je, u werd  
hij, zij, het werd  
  werd jij?
wij, we werden  
jullie werden  
zij, ze werden  
zingen, vt
ik zong  
jij, je, u zong  
hij, zij, het zong  
  zong jij?
wij, we zongen  
jullie zongen  
zij, ze zongen  
worden, vt
ik werd  
jij, je, u werd  
hij, zij, het werd  
  werd jij?
wij, we werden  
jullie werden  
zij, ze werden  
 
zingen, vt
ik zong  
jij, je, u zong  
hij, zij, het zong  
  zong jij?
wij, we zongen  
jullie zongen  
zij, ze zongen  

De lijst met sterke werkwoorden is erg lang. Deze werkwoorden moet je uit je hoofd leren.

Ezelsbruggetje

Een zwak werkwoord is te zwak om van klank te veranderen.

Een sterk werkwoord is sterk genoeg om van klank te veranderen.