Taal

Spelling van woorden met specifieke spellingpatronen

De leerlingen leren woorden spellen met specifieke spellingpatronen, zoals woorden eindigend op -nk, -uw, -eeuw, -ieuw, -aai, -ooi, -oei.


Online oefenen met dit onderwerp