Taal
Uitlegartikelen

Verleden tijd

Stamregel 3 - Zwakke werkwoorden: Dubbele medeklinkers