Taal
Uitlegartikelen

Verleden tijd

Stamregel 1 - Zwakke werkwoorden: Het woord verandert niet