Taal

Wat zijn sterke werkwoorden?

Wat zijn sterke werkwoorden?

De sterke werkwoorden veranderen van klank als ze van tijd veranderen.

Sterke werkwoorden

De sterke werkwoorden veranderen van klank als ze van tijd veranderen.
Tegenwoordige tijd      Verleden tijd Voltooid deelwoord
worden      werden geworden
zingen      zongen gezongen
lopen      liepen gelopen
kijken      keken gekeken
lezen      las gelezen

Hieronder vind je enkele voorbeelden van sterke werkwoorden in tegenwoordige tijd (tt), verleden tijd (vt) en als voltooid deelwoord (vd).


worden (tt) - werden (vt) - geworden (vd)
zingen (tt) - zongen (vt) - gezongen (vd)
lopen (tt) - liepen (vt) - gelopen (vd)
kijken (tt) - keken (vt) - gekeken (vd)

Er zijn veel sterke werkwoorden. Deze werkwoorden moet je gewoon onthouden.

Ezelsbruggetje

Een zwak werkwoord is te zwak om van klank te veranderen.

Een sterk werkwoord is sterk genoeg om van klank te veranderen.