Taal

Wat zijn zwakke werkwoorden?

Wat zijn zwakke werkwoorden?

De zwakke werkwoorden veranderen niet van klank als ze van tijd veranderen.

Zwakke werkwoorden

De zwakke werkwoorden veranderen niet van klank als ze van tijd veranderen.
Tegenwoordige tijd      Verleden tijd Voltooid deelwoord
fietsen      fietsten gefietst
spelen      speelden gespeeld
klappen      klapten geklapt
reizen      reisden gereisd
ruziën      ruzieden geruzied

Hieronder vind je enkele voorbeelden van zwakke werkwoorden in tegenwoordige tijd (tt), verleden tijd (vt) en als voltooid deelwoord (vd).


fietsen (tt) - fietsten (vt) - gefietst (vd)
spelen (tt) - speelden (vt) - gespeeld (vd)
klappen (tt) - klapten (vt) - geklapt (vd)
reizen (tt) - reisden (vt) - gereisd (vd)
Ezelsbruggetje

Een zwak werkwoord is te zwak om van klank te veranderen.

Een sterk werkwoord is sterk genoeg om van klank te veranderen.