Taal

Toepassen van spellingstrategieën

De leerling kan spellingstrategieën toepassen bij het spellen van woorden. 1. Fonologische strategie: woorden verdelen in klanken of klankgroepen; luisterwoorden 2. Visuele strategie: onthouden en oproepen van woordbeelden; weetwoorden 3. Analogiestrategie: gebruikmaken van overeenkomsten met andere woorden; net-zoals-woorden 4. Regelstrategie: onthouden en toepassen van regels, verlengingsregel, verenkelingsregel, verdubbelingsregel; regelwoorden 5. Hulpstrategie: gebruik maken van (zelfbedachte) geheugensteuntjes.


Online oefenen met dit onderwerp