Taal

Spelling van clusters van medeklinkers

De leerling kan woorden spellen met clusters van medeklinkers, bijvoorbeeld woorden met schr-, -rnst, -cht.