Taal

Spelling van woorden met homofonen

De leerling kan woorden spellen met homofonen. Dit zijn woorden die hetzelfde klinken, maar die met een andere letter worden geschreven. Bijvoorbeeld woorden met ei-ij, au-ou, c-k, g-ch.


Online oefenen met dit onderwerp