Taal

Meervouden: woorden met een trema

Twee puntjes boven een klinker (a, e, i, o en u) noem je een trema.

Wanneer gebruik je een trema?
 

1   Veel woorden die eindigen op ee, krijgen er in het meervoud soms ën bij.
  Zonder trema is het moeilijk uit te spreken: Twee - Tweeen.
Het trema geeft aan dat een nieuwe klankgroep begint.

 

Woorden op ee
990

twee - tweeën

wee – weeën      
zee – zeeën

idee - ideeën

frisbee - frisbeeën
slee - sleeën

 

2   Soms eindigen woorden op ie.
  Valt de klemtoon hierop, dan komt er soms ën bij.
Valt de klemtoon niet op ie, dan komt er een n bij.

 

Woorden met en zonder de klemtoon op ie
kopie Met klemtoon

knie – knieën 
kopie – kopieën   
Zonder klemtoon

porie - poriën
bacterie - bacteriën

 

3   Als je in een woord twee of drie opeenvolgende klinkers niet als één klank mag lezen, dan zet je op de tweede klinker vaak een trema.
 
poëzie – naïef – ruïne - reünie

 

4   Getallen met twee en drie krijgen een trema.
 
tweeëntwintig – drieëndertig