Taal

Meervouden: plak er -en achter, het woord verandert

2141 Je hebt niet één beer, maar twee beren

 

Onthouden

Als je aan het eind van een lettergreep een lange klank hoort: 
aa, ee, oo of uu, dan gebruik ik daar maar één letter voor.


Je schrijft a, e, o of u.
Kijk maar eens naar de volgende woorden:
 

pa | den  De a klinkt als aa, dus één medeklinker.
be | ren De e klinkt als ee, dus één medeklinker.
bo | men De o klinkt als oo, dus één medeklinker.
bu | ren De u klinkt als uu, dus één medeklinker.
pa | den 
De a klinkt als aa, dus één medeklinker.

be | ren
De e klinkt als ee, dus één medeklinker.

bo | men
De o klinkt als oo, dus één medeklinker.

bu | ren
De u klinkt als uu, dus één medeklinker.

 

Meervouden
2155 paden
namen
tranen
verhalen  
beren
peren
streken  
stenen
bomen
dromen
poten
kantoren  
buren
muren
vuren
schuren
paden
namen
tranen
verhalen
beren
peren
streken  
stenen
 
bomen
dromen
poten
kantoren
buren
muren
vuren
schuren

 

Let op de stomme e : In veel woorden hoor je een u aan het eind van
een lettergreep, maar je schrijft een e.

 

Onthouden

Lange klanken hebben pech, ik haal gewoon een letter weg!