Taal

Meervouden: plak er -en achter, het woord verandert niet

Je hebt niet één bloem, maar twee bloemen.

De meeste zelfstandige naamwoorden  hebben een enkelvoud 
(je hebt er maar één van) en een meervoud (je hebt er meer van).

bloem + en
 1564  Enkelvoud: één bloem
 15641564  Meervoud: twee bloemen

bloem + en
Het woord bloem blijft staan, je plakt er alleen en achter.

Meervouden -en
boeken buiken
vuisten
eiken
treinen
konijnen
dolfijnen
boeken
bloemen
deuren
kleuren
sausen
pauwen
touwen
mouwen
fietsen
sprieten
harken
dorpen
liften
rupsen 
buiken
vuisten

eiken
treinen

konijnen
dolfijnen

boeken
bloemen

deuren
kleuren
sausen
pauwen

touwen
mouwen

fietsen
sprieten

harken
dorpen

liften
rupsen 

Let op de stomme e : In veel woorden hoor je een u aan het eind van 
een lettergreep, maar je schrijft een e.

 


Online oefenen met dit onderwerp