Taal

Meervouden: plak er -s achter

appel Je hebt niet één appel, maar twee appels.


De meeste zelfstandige naamwoorden die eindigen op en, el, em en er, krijgen in het meervoud meestal een s erbij.

appel + s
 appel  Enkelvoud: één appel
 appel appel  Meervoud: twee appels

appel + s
Het woord appel blijft staan, je plakt er alleen een s achter.

Meervouden -s
molens
keukens
veulens
appels  
ezels
lepels
bezems
bodems
bloesems
emmers
kamers
kleuters
molens
keukens
veulens
appels  
ezels
lepels
bezems
bodems
bloesems
emmers
kamers
kleuters

Let op de stomme e: In veel woorden hoor je een u aan het eind van
een lettergreep, maar je schrijft een e.