Taal

Wat zijn spreekwoorden?

Spreekwoorden
De hond in de pot vinden.
De hond in de pot vinden.
In de aap gelogeerd zijn.
Water naar de zee dragen.
De hond in de pot vinden.

De hond in de pot vinden.
In de aap gelogeerd zijn.
Water naar de zee dragen.

Dit zijn voorbeelden van bekende spreekwoorden uit de Nederlandse taal. Deze spreekwoorden bestaan soms al eeuwenlang, maar we gebruiken ze nog dagelijks.

Spreekwoorden zijn korte uitspraken die een wijsheid of levensles bevatten. Vaak proberen spreekwoorden je aan te moedigen tot goed gedrag en keuren ze ongewenste gedrag af.


Als je de betekenis van de spreekwoorden niet kent kunnen ze soms voor verwarring zorgen. Hoe kun je nou logeren in de aap? Waarom zou een hond in de pot zitten? En wie draagt er nu water naar de zee?

Het is belangrijk dat je weet dat je spreekwoorden niet letterlijk moet opvatten. Voor jonge kinderen of mensen die niet opgegroeid zijn met de Nederlandse taal is dit soms lastig. Het is daarom goed dat je de betekenis van de spreekwoorden kent. 


Omdat veel spreekwoorden al heel oud zijn verwijzen ze soms naar voorwerpen die we tegenwoordig niet meer gebruiken.
 

Voorbeeld


 

Zijn huik naar de wind hangen.


Dit spreekwoord is hier een voorbeeld van. Een huik is een kledingstuk dat mensen tegenwoordig niet meer dragen. Het was een lange mantel met een soort capuchon. Deze mantel konden mensen op verschillende manieren dragen, zodat ze altijd beschermd waren tegen de weersomstandigheden. Het spreekwoord betekent dat iemand geen eigen mening heeft en anderen napraat. Je aanpassen aan de omstandigheden, net zoals je de mantel kon aanpassen aan de weersomstandigheden.


Wil je meer weten over de spreekwoorden en hun betekenis lees dan het volgende artikel.