Taal

Vervoeging van het bijzondere werkwoord 'kunnen'

De bijzondere werkwoorden De bijzondere werkwoorden worden anders vervoegd dan de sterke en zwakke werkwoorden. Er gelden bij deze werkwoorden geen duidelijke regels. Je moet ze gewoon uit je hoofd leren.

 

De bijzondere werkwoorden

zijn, hebben, kunnen, zullen, mogen, willen

De vervoegingen van het bijzondere werkwoord kunnen lees je hieronder.

Onthouden: kunnen

Vervoeging van het bijzondere werkwoord 'kunnen'


Let op! In onze oefeningen maken we gebruik van kun jij en kun je.

Net zoals bij de sterke werkwoorden veranderen ze van klank in de verleden tijd.

Maar ook in de tegenwoordige tijd worden ze op een andere manier vervoegd dan de sterke en zwakke werkwoorden.
 

Voorbeeldzinnen

Vervoeging van het bijzondere werkwoord 'kunnen'
Zinnen Antwoorden
Ik ...?... (kunnen, tt) goede eieren bakken. kan
Jij ...?... (kunnen, tt) goed piano spelen. kunt
Tim ...?... (kunnen, tt) kan de mooiste tekeningen maken. kan
De meisjes ...?... (kunnen, tt) het best samenwerken. kunnen
Joop fietste zo hard hij...?... (kunnen, vt). kon
Wij ...?... (kunnen, vt) onze ogen niet geloven. konden