Taal

Vervoeging van het bijzondere werkwoord 'mogen'

De bijzondere werkwoorden worden anders vervoegd dan de sterke en zwakke werkwoorden. Er gelden bij deze werkwoorden geen duidelijke regels. Je moet ze gewoon uit je hoofd leren.
De bijzondere werkwoorden

zijn, hebben, kunnen, zullen, mogen, willen

De vervoegingen van het bijzondere werkwoord mogen lees je hieronder.

Onthouden: mogen

Vervoeging van het bijzondere werkwoord 'mogen'

Net zoals bij de sterke werkwoorden veranderen ze van klank in de verleden tijd.
Maar ook in de tegenwoordige tijd worden ze op een andere manier vervoegd dan de sterke en zwakke werkwoorden.

Voorbeeldzinnen

Vervoeging van het bijzondere werkwoord 'mogen'
Zinnen Antwoorden
Ik ...?... (mogen, tt) een cadeautje uitzoeken. mag
Jij ...?... (mogen, tt) vanmiddag de hond uitlaten. mag
Jan ...?... (mogen, tt) zijn fiets wel eens repareren. mag
Jullie ...?... (mogen, tt) dit weekend naar het strand. mogen
Arno vroeg of hij al van de taart ...?... (mogen, vt) eten? mocht
De kinderen ...?... (mogen, vt) in de boom klimmen mochten