Taal

Vervoeging van het bijzondere werkwoord 'willen'

De bijzondere werkwoorden De bijzondere werkwoorden worden anders vervoegd dan de sterke en zwakke werkwoorden. Er gelden bij deze werkwoorden geen duidelijke regels. Je moet ze gewoon uit je hoofd leren.
De bijzondere werkwoorden

zijn, hebben, kunnen, zullen, mogen, willen

De vervoegingen van het bijzondere werkwoord willen lees je hieronder.

 
Onthouden: willen

Vervoeging van het bijzondere werkwoord 'willen'

Net zoals bij de sterke werkwoorden veranderen ze van klank in de verleden tijd.
Maar ook in de tegenwoordige tijd worden ze op een andere manier vervoegd dan de sterke en zwakke werkwoorden.

 
Voorbeeldzinnen

Vervoeging van het bijzondere werkwoord 'mogen'
Zinnen Antwoorden
Ik ...?... (willen, tt) vandaag iets nuttigs doen. wil
Wat jij ...?... (willen, tt), kan echt niet. wilt
Fred ...?... (willen, tt) de hele middag gamen. wil
Iris en Carlo ...?... (willen, tt) naar de dierentuin. willen
Julia ...?... (willen, vt) heel graag nog één ding weten? wilde
De kinderen ...?... (willen, vt) boodschappen doen. wilden